مدت زمان پروسه دریافت ویزای E2

دریافت ویزای بلند مدت سرمایه گذاری را میتوان یکی از سریعترین ویزاهای سرمایه گذاری در دنیا بشمار آورد.
شرکت Bahar Gate LTD با استفاده از تیم باتجربه خود میتواند در حدود ۱۸۰ روز پس از تائید تمامی مدارک تهیه شده توسط مشاور شما را برای انجام مصاحبه به کنسولگری آمریکا در یکی از کشورهای همسایه ایران ( بغیر از ترکیه ) بفرستد.
مدارک مورد نیاز جهت شروع مراحل مهاجرتی پرونده شما عبارتند از : تمامی مدارک مالیاتی،تمامی مدارک مربوط به واحد تجاری ، تمامی مدارک مربوط به اعضا خانواده متقاضی، گواهی مربوط به عدم سو پیشینه و …
شرکت Bahar Gate LTD به تمامی متقاضیان عزیز پیشنهاد میدهد تا از مشاورین با تجربه در امور تجاری بهرهمند گردند ، در بسیاری از موارد تجربیات و نصایح دریافتی از طرف دوستان و آشنایان شما در آمریکا ممکن است تمامی ابعاد قانونی و تجاری این سرمایه گذاری را پوشش ندهد و این امر ممکن است که در زمان خرید واحد تجاری شما را با مشکلات عدیده مواجه نماید.
بدیهی است که متقاضیان سرمایه گذاری در E2 اطلاع دارند که شرکت Bahar Gate LTD و تیم وکلای با تجربه ایشان فقط شما را در امر مهاجرت و دریافت ویزا کمک و همراهی خواهند نمود و اکیدا متذکر میگردد که این شرکت به هیچ عنوان مسئولیت و یا قدرتی در زمینه نتیجه مصاحبه متقاضی در کنسولگری آمریکا ندارد .
برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد ویزای بلند مدت E2 میتوانید از اینجا فرم تقاضای مشاوره رایگان را تکمیل فرمائید .