توافق نامه خرید

قرارداد خرید سند اصلی در خرید دارایی ها یا سهام کسب و کار یک شرکت است. باید مطمئن شوید که قرارداد دقیق بوده و تمام شرایط خرید را دارد. بررسی این سند توسط یک وکیل قانونی کسب و کار می تواند ایده خوبی باشد. در این قرارداد باید هر چیزی که قصد خرید کسب و کار، دارایی، لیست مشتریان، اموال معنوی، و حسن نیت را دارید تعیین کنید.

در زیر فهرستی از مواردی که باید در قرارداد مورد توجه قرار گیرند آمده است:

 • نام فروشنده، خریدار، و کسب و کار
 • اطلاعات پیشینه
 • دارایی های فروخته شده
 • قیمت خرید و تخصیص دارایی
 • رقابتی نبودن قرارداد
 • هر گونه تغییراتی که باید انجام شود
 • شرایط قرارداد و شرایط پرداخت
 • لیست موجودی شامل در فروش
 • انطباق با قوانین فروش عمده دولت
 • هر نمایندگی و ضمانت نامه فروشنده
 • هر نمایندگی و ضمانت نامه خریدار
 • تعیین دسترسی به هر گونه اطلاعات کسب و کار
 • تعیین انجام کسب و کار قبل از بسته شدن
 • حوادث
 • امکان اینکه فروشنده به عنوان مشاور ادامه کار دهد
 • هزینه، شامل هزینه دلال ها
 • تاریخ بسته شدن
توافق نامه خرید

توافق نامه خرید