چگونه درخواست شماره و کارت تامین اجتماعی کنم؟

پس از اینکه سرمایه گذار با ویزای E2 وارد آمریکا شد، می تواند درخواست شماره تامین اجتماعی کند. شماره تامین اجتماعی مهم است، زیرا برای پرداخت مالیات به آن نیاز دارید، و بسیاری از کسب و کارهای دیگر نیز، مانند بانک ها و شرکت های اعتباری، این شماره را از شما می خواهند.

به طور کلی، فقط شهروندان خارجی که اجازه کار دارند، مانند افراد دارای ویزای E2، می توانند درخواست شماره تامین اجتماعی کنند. برای درخواست شماره تامین اجتماعی:

  • درخواست کارت تامین اجتماعی (فرم SS-5) را کامل کنید
  • اسناد اصلی زیر را گرد آوری کنید:
  1. گذرنامه معتبر
  2. فرم کارت I-94 دال بر اینکه شما در وضعیت E2 امریکا پذیرفته شده اید. کارت I-94 یک کارت سفید رنگ کوچک است که پس از ورود به آمریکا توسط افسر مهاجرت برای تبعه خارجی صادر می شود. کارت I-94 معمولاً به گذرنامه وصل می شود.
  • درخواست تکمیل شده و اصل اسناد خود را به نزدیکترین دفتر تامین اجتماعی ببرید.
چگونه درخواست شماره و کارت تامین اجتماعی کنم؟

چگونه درخواست شماره و کارت تامین اجتماعی کنم؟

اداره تامین اجتماعی، پس از تایید اسناد شما با وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا، شماره و کارت شما را برایتان ایمیل می کند. برای پیدا کردن دفتر تامین اجتماعی نزدیک به خود، از این سایت بازدید کنید: http://ssa.gov.