خرید شرکت آماده ویزای E 2

بسیاری از افراد در می یابند که ایده خرید شرکت آماده ویزای E 2 جذاب است، اما پس از برخورد با طرح های کار، سرمایه گذاران، و مسائل حقوقی مرتبط با راه اندازی جدید انگیزه خود را از دست می دهند. برای کسانی که از این تعهدات خطرناک دلسرد شده اند، خرید یک شرکت موجود اغلب یک جایگزین ساده تر و امن تر است.

مزایا خرید شرکت آماده ویزای E 2

دلیل اصلی خرید یک خرید شرکت موجود کاهش چشمگیر هزینه های زمان، پول و انرژی راه اندازی است. علاوه بر این، جریان نقدی می توانند به لطف موجودی و مطالبات موجود بلافاصله شروع شوند. اگر کسب و کار سابقه مثبتی داشته باشد، مزایای دیگر شامل حسن نیت مشتری از قبل و فرصت های مالی ساده تر است.

معایب خرید شرکت آماده ویزای E 2

بزرگترین مانع خرید یکجای شرکت ، هزینه خرید اولیه است. از آنجا که مفهوم شرکت، پایه مشتری، مارک های تجاری، و دیگر کار های اصلی قبلاً انجام شده است، هزینه های مالی بدست آوردن شرکت موجود معمولاً بیشتر از شروع یک شرکت از صفر است. معایب احتمالی دیگر شامل مشکلات مربوط به شرکت و مطالباتی است که در زمان خرید ارزش دارند، اما بعداً معلوم می شود که غیر قابل جمع آوری هستند. تحقیق خوب، کلید پیشگیری از این مشکلات است.

خرید شرکت آماده ویزای E 2

خرید شرکت آماده ویزای E 2